КаКВо е СRЕА ?

C => кампания : Социално. движение. За настаняване на хора; Които спят на улицата , Лошо настанени ,недоволни,които немогат даси плащат наема. Изнемогващи ;

R => реквизиция Има повече празни домове, все повече и повече хора по улиците и в мизерия. Така че ние не очакваме нищо от държавата и органи, които ни се подиграват. Ние директно отваряме празни сгради с онези, които са в нужда. Помагаме на хoра в беда,иги настанявме по домове; Без помощ от правителсвото. Да ги настаним, но също така и за организиране на събития, семинари, безплатно и достъпно за всички. този начин ни позволява да бъдем съпричастни и активни и да имаме време да помислим за по-добър начин на живот ;

E => взаимопомощ. Държавата не ни даде пари, и ние не искаме. Това е солидарност, споделяне, оползотворяване, рециклиране. колектива предоставя храна,облекло. също така и организира зaбавления ;

A => Самостоятелно управление. ние нямаме шеф и не искаме да имаме. Всичко се решава на Общи събрания за всички. Много хора във креа искат да променя дружеството. искаме да променим властовите отношения, сексизма, расизма и всички форми на дискриминация. ние се опитваме да промени всичко това.

Ние вярваме, че държавата няма да реши проблема, ние можем да се организираме и да решим проблема сами. Ние вярваме, че солидарността, и равенството е реална автономия.

Елате и ще ви посрещнем всички заедно и да се организирме сички заедно

всичко за всички – власт на народа.

Les commentaires sont clos.